Motor Demo

Home-ban2.jpg (6252 bytes)

Demo av dynamiske komponenter - En bensinmotor og en enkel kalkulator.

 

 
Disse to dynamiske komponentene er laget i Javascript. 
Bensinmotoren vil beholde status (om den skal gå eller ikke) i løpet av en 'session'. Turtallet vil også variere fra sakte til hurtig, når den går.
Ved pålogging på mine sider, vil det bli demonstrert flere dynamiske komponenter laget i Javascript eller Java og database baserte systemer laget i Microsoft ASP (Active Server Page).

 

Copyright Tor Ivar Johannessen
Revidert: 12.03.02     Først laget : 25.04.00
URL home: http://www.torivarj.com